header_image

Real Estate Appraisal

Naš ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo vrši procjene svih vrsta nekretnina:

  • kuća
  • stanova
  • vikendica
  • apartmana
  • poslovnih građevina i prostora
  • garaža
  • zemljišta i dr.